0

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งขยายความคุ้มครองมากขึ้น หากถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิม

แกะกล่อง ว่าที่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งขยายความคุ้มครองมากขึ้น ฉะนั้น ลูกจ้างจะได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มเติมบ้าง ไปดู!

หากคุณถูกเลิกจ้าง คุณจะได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิม
ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ จะมีการเพิ่มอัตราค่าชดเชยเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจะได้ค่าชดเชยอัตราเพิ่มเป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน ซึ่งปรับให้มีความเหมาะสมและเป็นหลักประกันในกรณีที่ต้องออกจากงานในขณะที่เป็นผู้สูงวัย โดยจะจ่ายให้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิด หรือไม่ได้ลาออกเองโดยสมัครใจ ดังนั้น จะทำให้หลักเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน
2. ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน
3. ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้ค่าชดเชย 180 วัน
4. ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้ค่าชดเชย 240 วัน
5. ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน
6. ทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

“แม้นายจ้างจะมีภาระเพิ่มขึ้น แต่มันก็เป็นสิ่งที่นายจ้างควรจะให้แก่ลูกจ้าง ที่ทำงานมานานถึง 20 ปี เชื่อว่าถ้าไม่เป็นคนดี ไม่เก่ง คงไม่ทำงานได้นานขนาดนั้น จึงสมควรได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ในปี 2562 จะมีลูกจ้าง 3 แสนคน ทำงานครบ 20 ปี ถือเป็นร้อยละ 3 ของแรงงานในระบบ” นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าว

หากคุณมีวันลากิจให้ใช้ไม่พอ กฎหมายใหม่ให้คุณเพิ่ม
ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างลากิจได้ปีละ 3 วันโดยได้รับค่าจ้าง

ทั้งนี้ วันลากิจ กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้กำหนดไว้ว่านายจ้างจะจัดวันลากิจให้ลูกจ้างกี่วันและจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่ เพียงแต่กำหนดไว้ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ความว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลา เพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ผู้หญิงที่ทำงานตำแหน่งเดียวกับผู้ชาย น้อยใจได้น้อยกว่า
ต่อไปนี้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ คุ้มครองดูแลสิทธิของแรงงานสตรีให้ได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกับแรงงานชายหากทำงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน

สำหรับคุณแม่ที่กังวลเรื่องวันลา เพื่อไปดูแลลูกน้อย
ส่วนแรงงานสตรีที่มีครรภ์ เพิ่มจำนวนวันลาคลอดเป็น 98 วัน เพื่อให้ครอบคลุมช่วงการตรวจครรภ์

เดิมทีลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่ลาคลอด เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน

“กฎหมายใหม่ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ลูกจ้างกว่า 9.5 ล้านคน แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน ยังต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ถึงจะมีผลบังคับใช้ใน 30 วัน คาดว่าจะบังคับใช้ในเดือน ก.พ. ปีหน้า” นายวิวัฒน์ กล่าว.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐ

admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *